Global products, Act local Sản phẩm toàn cầu, phục vụ tận nơi